თბილისში ზრდასრულთა განათლების ტრენერების პორტალი
რეგისტრაცია
პორტალზე რეგისტრაციისთვის ტრენერი უნდა აკმაყოფილებდეს გარკვეულ პირობებს.

1. გააჩნია საბუთი (ცნობა, სერტიფიკატი) რომ გავლილი აქვს ტრენერის მოსამზადებელი ტრენინგი ზრდასრულთა სწავლების საკითხების შესაბამისად (ტვირთავს შესაბამის PDF ფაილს რეგისტრაციისას);
2. შეუძლია იმუშაოს თბილისში რეგისტრირებული მომხმარებლებისთვის (კერძო პირები და ორგანიზაციები);

რეგისტრაციისთვის შეავსეთ განაცხადის ფორმ ის ყველა ველი,  დაელოდეთ შეტყობინებას თქვენს ელ. ფოსტაზე, რის შემდეგაც დაადასტურეთ თქვენი ელ. ფოსტის რეალურობა. 
პორტალის ადმინისტრატორიგანიხილავს და დაადასტურებს თქვენს განაცხადს, 
ამ საფეხურის შემდეგ თქვენი მონაცემები  გაამოჩნდება პორტალზე.

ფორმის შევსებით პორტალზე რეგისტრაციის მსურველი ადასტურებს, რომ თანახმაა მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საჯარო ნაწილი (აღნიშნულია *-ით) გამოქვეყნებული იყოს www.trainers.ge პორტალზე და მიიღოს ინფორმაცია ელ.ფოსტით სიახლეების შესახებ. ასევე ადასტურებს, რომ მოწოდებული ინფორმაცია შეესაბამება სიმართლეს.


ქართული კლავიატურა
ელ.ფოსტა * სურათი *
ზომის შეცვლა
პაროლი
გაიმეორეთ პაროლი
სახელი *
გვარი *
ტელეფონი/მობილური *
თქვენი პირადი ვებ-გვერდის ან სოციალურ ქსელში პროფილის მისამართი *
თემა *
სამუშაო ენები *
ასაკობრივი ჯგუფი *
გამოცდილება *
ატვირთეთ ტრენერის ბიოგრაფია(CV); ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ თქვენთვის და ადმინისტრატორისთვის.
დაშვებულია მხოლოდ PDF ფაილი
მოკლე ინფორმაცია ტრენერის შესახებ. * წარადგინეთ საკუთარი თავი, გამოიყენეთ მაქსიმუმ 500 სიმბოლო
დაწერეთ საკვანძო სიტყვები, რომლითაც გსურთ მოგძებნონ (მაგალითად ტრენინგების დასახელება,თემატური მიმართულებები,კონკრეტული,სფერო,საკითხი და ა.შ. სიტყვები გამოყავით მძიმით)*
გავლილი მაქვს ტრენერის მოსამზადებელი ტრენინგი ზრდასრულთა სწავლების საკითხების შესაბამისად (ატვირთეთ დოკუმენტი PDF ფაილად).**
დაშვებულია მხოლოდ PDF ფაილი
რეკომენდატორის სახელი და გვარი **
რეკომენდატორის ორგანიზაციის დასახელება**
რეკომენდატორის თანამდებობა/პოზიცია**
რეკომენდატორის საკონტაქტო ტელეფონი **
რეკომენდატორის ელ. ფოსტა **
ფორმის შევსებით პორტალზე რეგიტრაციის მსურველი ვადასტურებ, რომ თანახმა ვარ ჩემ მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საჯარო ნაწილი გამოქვეყნებული იყოს www.trainers.ge პორტალზე და მივიღო ინფორმაცია ელ.ფოსტით სიახლეების შესახებ. ასევე ვადასტურებს, რომ ჩემ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია შეესაბამება სიმართლეს.
* საჯაროდ გამოსაქვეყნებელი ინფორმაცია
** კონფიდენციალური ინფორმაცია, გამოყენებული იქნება მხოლოდ რეგისტრაციისთვის
პორტალი შეიქმნა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის მხარდაჭერით
ა(ა)იპ „თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება“

პროექტის განმახორციელებელი: „სიქა- საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია“„DVV International საქართველო“

CISV-საქართველო“

Website Created By: Tea Kharitonashvili