თბილისში ზრდასრულთა განათლების ტრენერების პორტალი
აქტივობები მეთოდები საერთაშორისო ორგანიზაციები ტრენერებისთვის ფორმები თეორიები
რესურსები

რესურსები


პორტალზე ხელმისაწვდომია ტრენინგის მომზადების, ჩატარებისა და შეფასებისთვის, ასევე პროფესიული განვითარებისთვის საჭირო ზოგიერთი რესურსი.

სსიპ "მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრის" მიერ შემუშავებული ტრენერის კომპეტენცი ების ჩარჩო


პორტალი შეიქმნა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის მხარდაჭერით
ა(ა)იპ „თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება“

პროექტის განმახორციელებელი: „სიქა- საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია“„DVV International საქართველო“

CISV-საქართველო“

Website Created By: Tea Kharitonashvili